Läppäri ja pino kirjoja

TYNK lausui jätelain muutosesityksestä

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jätelain muuttamisesta on ollut luonnosvaiheen lausuntokierroksella. TYNK antoi luonnoksesta oman lausuntonsa.

Hallituksen esityksellä halutaan selkeyttää kunnan ja jätteen haltijan välistä vastuunjakoa ja rajata kunnan vastuu pääosin kotitaloudessa ja vapaa-ajan asunnossa syntyvään jätteeseen. Siirtämällä kirjat tuottajavastuun piiriin pyritään lisäämään kirjojen kierrätystä. Myös sivutuotteiden ja jäteperäisten materiaalien tuontia Suomeen uusiotuotteiden raaka-aineeksi sujuvoitetaan.

Lausunnossaan TYNK kiinnittää huomiota erityisesti kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen järjestämistä (§ 35) sekä tuottajavastuun piiriin kuuluvia tuotteita ja tuottajia (§ 48) koskeviin muutoksiin.

Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen järjestämisen osalta TYNK toteaa: mikäli kunta voi päättää hankalien kulkuyhteyksien, pienen volyymin ja jätteiden haltijoiden vähäisyyden vuoksi jättää kiinteistökeräyksen järjestämättä tietyllä alueella, samanlaisen oikeuden tulisi koskea tasapuolisesti myös tuottajaa silloin, kun tuottaja järjestää keräyksen.

Hallitus esittää kirjojen siirtämistä tuottajavastuun piiriin. Tältä osin TYNK korostaa, ettei se voi tukea kirjojen liittämistä suoraan paperin tuottajavastuuseen muiden paperituotteiden rinnalle, sillä kirjat ovat kierrätysominaisuuksiltaan täysin erityyppisiä tuotteita kuin nykyiset kierrätyspaperina käsiteltävät paperi ja paperituotteet. Sinänsä TYNK pitää hallituksen esitystä kirjojen siirtämisestä tuottajavastuun piiriin kannatettavana.

Samankaltaiset artikkelit