Tuottajayhteisöt

Tuottajayhteisöjen neuvottelukuntaan ovat liittyneet jäseniksi seuraavat tuottajayhteisöt

Akkukierrätys Pb Oy on ajoneuvojen ja teollisuuden lyijyakkujen keräyksestä ja kierrätyksestä vastaava tuottajayhteisö. Akkukierrätys Pb Oy on koko maan kattava keräyspisteverkosto lyijyakuille, ja sen kautta kerätään vuosittain yli 20 000 tonnia lyijyakkuja. Jäseninä ovat lyijyakkuja maahantuovat yritykset, sekä ajoneuvoja, koneita ja laitteita maahantuovat yritykset.

ERP Finland ry vastaa jäsenyhtiöittensä sähkö- ja elektroniikkalaitteiden sekä akkujen ja paristojen tuottajavastuuvelvoitteiden täyttämisestä lakien ja säädösten mukaisesti, läpinäkyvästi ja kustannustehokkaasti sekä tarjoaa näille pakkaustuottajavastuupalveluita.

FLIP ry on sähkö- ja elektroniikkaromun keräystä, kierrätystä ja uudelleenkäyttöä varten perustettu tuottajayhteisö, joka vastaa WEEE-direktiiviin kuuluvien lamppujen tuottajavastuusta.

Recser Oy on tuottajayhteisö kannettavia paristoja ja akkuja, litiumajoneuvoakkuja sekä teollisuusakkuja (muita kuin lyijyakkuja) Suomen markkinoille saattaville yrityksille.

SELT ry huolehtii esimerkiksi kodinkoneiden, lelujen ja valaisinten tuottajien puolesta tuottajavastuun hoitamisesta.

SER-tuottajayhteisö ry on sähkö- ja elektroniikka-alan maahantuojien ja valmistajien yhdistys. Näiden laitteiden tuottajien täytyy lakiin perustuen hoitaa oma tuottajavastuunsa.

Sumi Oy on voittoa tavoittelematon pakkaustuottajayhteisö, joka vastaa paperi- ja kartonki, lasi-, metalli-, muovi- sekä puupakkausten keräyksestä ja kierrätyksestä Suomessa.

Suomen Autokierrätys Oy on tuottajayhteisö, joka hoitaa EU-lainsäädännön vaatiman henkilö-, paketti ja matkailuautojen sekä sähköautojen ajovoima-akkujen kierrätyksen organisoinnin ja siitä tiedottamisen jäsenyritystensä puolesta. Suomen Autokierrätyksen jäsenyrityksinä ovat henkilö-, paketti ja matkailuautojen maahantuojat.

Suomen Keräyspaperi Tuottajayhteisö Oy huolehtii kotikeräyspaperin tuottajavastuusta. Tuottajavastuulla tarkoitetaan tuottajan velvollisuutta huolehtia markkinoille luovuttamiensa tuotteiden ja niistä syntyvän jätteen uudelleenkäytön, hyödyntämisen ja muun jätehuollon järjestämisestä sekä tästä aiheutuvista kustannuksista.

Suomen Keräystuote Oy (SKT) on virallinen valtakunnallinen keräyspaperin tuottajayhteisö, joka järjestää maksutta keräyspaperin keräämisen koko maassa ja ohjaa sen edelleen teollisuuden raaka-aineeksi.

Suomen Pakkaustuottajat Oy (SPT) on voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yhteisö, joka vastaa kartonki- ja paperipakkausten, lasipakkausten, metallipakkausten, muovipakkausten ja puupakkausten kierrätyksestä Suomessa.

Suomen Palautuspakkaus Oy eli PALPA on juomapakkausten palautusjärjestelmien ylläpitäjä. Ylläpitäjän tehtävänä on järjestää järjestelmiinsä kuuluvien pakkausten talteenotto, sekä kierrätys tai uudelleenkäyttö. Lisäksi PALPA huolehtii palautusjärjestelmiinsä kuuluvien panttien hallinnoinnista, järjestelmiensä kehittämisestä sekä toimintaansa liittyvästä tiedottamisesta.

Suomen Rengaskierrätys Oy on maamme ensimmäinen jätelain määräämää tuottajavastuutaan toteuttamaan ryhtynyt yritys, jonka kautta kerätään kierrätykseen vuosittain yli 65 000 tonnia käytöstä poistettuja renkaita.

Kysyttävää yrityksenne tuottajavastuun hoitamisesta?

Ota yhteyttä Lisätietopyyntö-lomakkeella.