Usein kysyttyä tuottajavastuusta

Tuottajavastuu koskee monia tuotteita ja näin ollen myös lukuisia suomalaisia yrityksiä. Tuhannet yritykset ovat hoitaneet tuottajavastuunsa liittymällä tuottajayhteisön jäseneksi ja noin sata yritystä on hoitanut sen tekemällä hakemuksen Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen (ELY-keskukseen). Tuottajavastuu herättää usein kysymyksiä ja siksi valtakunnallisena tuottajavastuuviranomaisena toimiva Pirkanmaan ELY-keskus on koonnut tähän usein kysyttyjä kysymyksiä eri tuoteryhmiä sekä ylipäätänsä tuottajavastuuta koskien. Tätä ”Usein kysyttyä tuottajavastuusta” -kirjettä on tarkoitus jakaa tuottajayhteisöjen jäsenille sekä muille tahoille tarpeen mukaan.

Tuottajavastuu tarkoittaa yritysten velvollisuutta järjestää tuottajavastuun piiriin kuuluvien tuotteidensa keräys ja kierrätys kustannuksellaan, kun tuotteet poistetaan käytöstä. Kaikkien tuottajavastuussa olevien yritysten tulee joko liittyä tuottajayhteisön jäseneksi tai tehdä hakemus Pirkanmaan ELY-keskuksen tuottajarekisteriin. Pelkkä tuotteiden keräyksen järjestäminen ei riitä.

Tuottajayhteisön voi perustaa vain kyseisen alan tuottajat. Esimerkiksi paperin maahantuojat ovat perustaneet Suomen Keräystuote Oy:n ja Suomen Keräyspaperi Tuottajayhteisö Oy:n, lyijyakkujen maahantuojat ovat perustaneet Akkukierrätys Pb Oy:n ja ajoneuvojen maahantuojat Autokierrätys Oy:n. Tuottajayhteisön tehtävänä on ensisijaisesti hoitaa jäsentensä puolesta tuottajavastuuvelvoitteet eli järjestää kuluttajille maksuttomat tuotteiden vastaanottopaikat sekä tuotteiden kuljetus, kierrätys ja muun jätehuolto ja raportoida siitä Pirkanmaan ELY-keskukselle. 
Tuottajavastuu koskee pakkauksia, paperia, renkaita, ajoneuvoja, paristoja ja akkuja sekä sähkölaitteita. Tuottajavastuussa ovat näiden maahantuojat ja valmistajat. Pakkausten osalta tuottajavastuussa ovat pakkaajat ja pakattujen tuotteiden maahantuojat.

Pääsääntöisesti ei, mutta muutama tuottajayhteisöistä vastaa useammasta tuottajavastuualasta. Pakkausten tuottajayhteisö hoitaa pakkausten tuottajavastuun, rengastuottajayhteisö renkaiden tuottajavastuun ja sähkölaitetuottajayhteisö sähkölaitteiden. Esimerkiksi jäsenyys ajoneuvotuottajayhteisössä ei riitä hoitamaan ajoneuvojen mukana tulevien käynnistysakkujen ja renkaiden tuottajavastuuta, vaan ne pitää hoitaa liittymällä niiden alojen tuottajayhteisöihin. 

Kyllä. Tuottajavastuu koskee mistä tahansa maasta maahantuotuja tuottajavastuunalaisia tuotteita, jotka lasketaan Suomessa ensimmäistä kertaa markkinoille.

Tuottajavastuu koskee sekä kotitalous- että yritystuotteita. 
 

Kyllä. Sekä ajoneuvojen sisällä maahantuotuja, että sähkölaitteiden sisällä maahantuotuja. 

Teollisuusparistoiksi ja -akuiksi luokitellaan yksinomaan teollisuus- tai ammattikäyttöön suunnitellut tai sähköajoneuvoissa käytettävät paristot ja akut. Niitä ovat muun muassa aurinkopaneeleihin, ammattikäytössä oleviin mittalaitteisiin, hätä- ja varavoimanlähteisiin, sähkötoimisiin ajoneuvoihin, maksupäätteisiin, juniin ja ilma-aluksiin suunnitellut paristot ja akut. Lyijyakkuja lukuun ottamatta niiden tuottajavastuu pitää hoitaa tekemällä hakemus Pirkanmaan ELY-keskuksen tuottajarekisteriin. 

Se koskee vähintään 1 miljoonan euron kokonaisliikevaihdon omaavia yrityksiä, jotka maahantuovat jollain tavalla pakattuja tuotteita tai jotka käyttävät pakkausmateriaaleja tuotteidensa suojaamiseksi esimerkiksi tuotannossa, varastoinnissa, kuljetuksessa ja jakelussa. Pakkauksia ovat mm. tuotteen ympärillä tai tuotteen sisällä olevat pahvilaatikot, muovipussit, kääreet ja kelmut, styrox- ja vaahtomuovipehmusteet sekä uudelleenkäytettävät laatikot, rullakot ja kuormalavat. 

Käytettyjen autojen maahantuojat ovat tuottajavastuuvelvollisia ja niitä koskevat samat jätelaissa säädetyt tuottajavastuuvelvoitteet kuin uusien autojen maahantuojiakin. 

Asian voi tarkistaa kysymällä asiaa kyseisen alan tuottajayhteisöstä tai ottamalla yhteyttä Pirkanmaan ELY-keskukseen. 

Pirkanmaan ELY-keskus ylläpitää Tuottajavastuu-sivua. Tuottajarekisteristä löydät kaikki tuottajayhteisöt, tiedot niiden jäsenistä sekä tuottajavastuunsa hoitaneet tuottajat. Sivuilla voi myös testata koskeeko tuottajavastuu yrityksen toimintaa. 

Mikäli tuottajavastuuvelvolliseksi todettu yritys ei liity tuottajayhteisön jäseneksi tai tee hakemusta tuottajarekisteriin, Pirkanmaan ELY-keskus voi määrätä laiminlyöntimaksun, jonka suuruus on 1 % yrityksen liikevaihdosta. Ennen maksun määräämistä yritystä kehotetaan kirjallisesti korjaamaan laiminlyöntinsä määräaikaan mennessä. (Jätelaki (646/2011) 131-133 §).

Lisätietoja Pirkanmaan ELY-keskuksen tuottajavastuun internet –sivut: https://www.ely-keskus.fi/web/tuottajavastuu/ ja Ympäristöasioiden asiakaspalvelu p. 0295 020 900.