Taustaa

Tuottajayhteisöjen neuvottelukunta (TYNK) on perustettu vuonna 2015. Neuvottelukunta hoitaa suomalaisten tuottajayhteisöjen yhteistä edunvalvontaa, viestintää ja viranomaisyhteistyötä tuottajayhteisöjen välisellä sopimuksella.

Yhteistyötä alettiin hahmotella jo vuonna 2010, kun Suomen Autokierrätyksen Arto Silvennoinen ja Suomen Rengaskierrätyksen Risto Tuominen kutsuivat kaikki tuottajayhteisöt koolle. Jo ensimmäisellä tapaamiskerralla havahduttiin siihen, miten paljon tuottajayhteisöillä on yhteistä lainsäädännön, toiminnan ja kumppaneiden suuntaan katsottaessa.

Alkuaikoina tuottajayhteisöt kokoontuivat yhteen kaksi kertaa vuodessa, epävirallisissa merkeissä. Alkuun tavattiin neutraalissa ympäristössä ja tutustuttiin konkreettisesti kunkin tuottajayhteisön toimintaan. Myöhemmin alettiin tavata tuottajayhteisöjen toimitiloissa. Ajan saatossa todettiin yhä enemmän yhteisiä tarpeita, ja kokoontumisrytmi tiivistyi. Toiminta haluttiin vakiinnuttaa, ja tästä syystä tarvittiin ulkopuolista resurssia hoitamaan yhteisiä juoksevia asioita.

Toiminnan laajennuttua oltiin valmiita virallistamaan yhteistyö tuottajayhteisöjen välisellä sopimuksella vuonna 2015. Samalla toiminnan tueksi palkattiin pääsihteeri. Vuodesta 2016 alkaen neuvottelukunta on järjestänyt vuosittain Tuottajavastuuiltapäivä-tilaisuuden Tampereella. Sen ohjelmassa on ajankohtaisia kuulumisia niin tuottajayhteisöiltä kuin tuottajavastuun valvontaviranomaisilta.

Toiminta on sittemmin vakiintunut, ja viimeisin rutistus uudistuvan jätelainsäädännön kehittämisessä toi esiin neuvottelukunnan tehokkuuden. Olemme tunnustettu toimija, joka on mukana ympäristöministeriön asettamassa jätealan ja kiertotalouden yhteistyöryhmässä (JÄKKI) sekä kiertotalouslakityöryhmässä, Huoltovarmuuskeskuksen ohjaamassa jätehuoltopoolissa ja RENET-uudelleenkäyttöverkostossa. Lainsäädännön uudistuessa meiltä pyydetään lausuntoja tuottajayhteisöjä yhteisesti koskevista asioista.

TYNK:n puheenjohtajat vuodesta 2015 lähtien:

  • 2024 alkaen Olli Alanen
  • 2022–2023 Arto Puumalainen
  • 2020–2021 Liisa-Marie Stenbäck
  • 2018–2019 Arto Silvennoinen
  • 2016–2017 Juha-Pekka Salmi
  • 2015 Risto Tuominen

TYNK:n pääsihteerit vuodesta 2015 lähtien:

  • 2022 alkaen Maija Holma
  • 2021 Arto Silvennoinen
  • 2015–2020 Eija Jokela