Tuottajayhteisöjen neuvottelukunta

Tuottajayhteisöjen neuvottelukunta edustaa jäsenikseen liittyneitä Suomessa toimivia tuottajayhteisöjä.

Neuvottelukunnan ja sen työvaliokunnan tärkeimpiä tehtäviä ovat

–Yhteinen edunvalvonta
–Tuottajien toimintaan liittyvät lainsäädännölliset ja toiminnalliset kysymykset
–Alaan liittyvät yhteiset tiedotus- ja koulutusprojektit

Kiitos kuluneesta vuodesta ja yhteistyöstä!

Nähdään Tampereella TVIP2020 -merkeissä
torstaina 5.11.2020!