Tuottajayhteisöjen neuvottelukunta

Neuvottelukunnan tärkeimmät tehtävät ovat

Edunvalvonta

Viranomaisyhteistyö

Lainsäädännön seuraaminen

Tuottajavastuun tunnetuksi tekeminen