Tietoa tuottajavastuusta

Tuottajavastuu pähkinänkuoressa

Tuottajavastuu on yrityksiä jätelaissa koskeva velvoite, jonka mukaan yrityksen tulee järjestää tuotteensa kierrätys- ja jätehuolto omalla kustannuksellaan. Tuottajavastuussa olevalla tuottajalla tarkoitetaan tuotteen valmistajaa, maahantuojaa, pakkaajaa tai myyjää. Myös yritys, joka myy tuotteitaan etäkaupalla toiseen EU-maahan suoraan loppukäyttäjälle, on tuottajavastuuvelvollinen myynnin kohdemaassa. Lue lisää Pirkanmaan ELY-keskuksen sivuilta: testaa koskeeko yritystäsi tuottajavastuu.

Helpoin tapa hoitaa tuottajavastuu, on liittyä tuottajayhteisöön. Jos haluat hoitaa tuottajavastuusi, saat keskitetysti yhteyden tuottajayhteisöihin täyttämällä sivuillamme lisätietopyynnön.

Tuottajavastuu tulee huolehtia kaikista tuottajavastuun alaisista tuotteista, joita ovat sähkö- ja elektroniikkalaitteet, paristot ja akut, ajoneuvot, renkaat, pakkaukset, paperi ja paperituotteet sekä tietyt muovituotteet. Viimeisimpänä tuottajavastuun piirin on lisätty jätelain muutoksella tietyt muovituotteet (SUP: kertakäyttöpakkaukset, muovimukit, muovipitoiset kalastusvälineet), kosteuspyyhkeet, ilmapallot ja tupakkatuotteet. Tulevina vuosina tuottajavastuun piiriin tulee myös uusia tuottajavastuualoja.

Tuottajayhteisöt huolehtivat jäsenyritystensä tuottajavastuuvelvollisuuksista koko Suomen alueella. Ne ylläpitävät jätteiden keräysverkostoa ja koordinoivat kuljetuksia, sekä solmivat sopimukset materiaalien käsittelijöiden kanssa. Tuottajayhteisö laskuttaa tuottajilta kierrätysmaksun, jolla kierrätys kustannetaan siinä vaiheessa, kun tuote on tullut elinkaarensa päähän. Tuottajavastuun alaisten tuotteiden ammattimainen käsittely tulee tehdä aina yhteistyössä tuottajayhteisön kanssa ja tätä valvotaan jätteenkäsittelijöiden ympäristöluvissa.

Tuottaja raportoi markkinoille saattamiensa tuotteiden määrät alansa tuottajayhteisölle, joka puolestaan raportoi ne viranomaiselle. Suomessa tuottajavastuun valvonta on keskitetty mannermaan osalta Pirkanmaan ELY-keskukselle ja Ahvenanmaan osalta Ahvenanmaan maakuntahallitukselle. Nämä kokoavat yhteen Suomen kierrätystilastot ja raportoivat ne Euroopan komissiolle. Viranomainen valvoo paitsi tuottajayhteisöjen toimintaa myös sitä, että tuottajat hoitavat velvollisuutensa lain mukaisesti.

Tuottajavastuujärjestelmä toimii parhaiten silloin, kun kaikki tuottajat osallistuvat talkoisiin tasapuolisuuden nimissä. Tuottajavastuun tavoitteena on ehkäistä jätteen syntymistä ja ympäristön roskaantumista sekä edistää jätteiden hyödyntämistä.

Lisätietoa tuottajavastuusta Pirkanmaan ELY-keskuksen sivuilla: