Tuottajarekisterin tietopalvelu

Tarkista tuottajavastuunsa hoitaneet yritykset

Jätehuoltokompassi-palvelussa tuottajarekisterin hakusivulta voi tarkistaa, onko yritys hoitanut tuottajavastuuvelvoitteensa asianmukaisesti. Hakuehtoina voi käyttää joko tuottajan nimeä, y-tunnusta, tuottajayhteisöä, valtuutettua edustajaa, tuoteryhmää tai tuottajavastuualaa. Tuottajavastuu tarkoittaa yrityksen velvollisuutta järjestää tuottajavastuun piiriin kuuluvien tuotteidensa jätehuolto, kun tuotteet poistetaan käytöstä.

Jätehuoltokompassin on toteuttanut Suomen ympäristökeskus ja rahoittanut ympäristöministeriö. Tuottajarekisteriä ylläpitää Pirkanmaan ELY-keskus.