Ajankohtaista

Suomen Pakkaustuottajat Oy ja Svensk Plaståtervinning Ab aloittavat muovipakkausten kierrätysyhteistyön

Suomen Pakkaustuottajat Oy (SPT) on solminut ruotsalaisen Svensk Plaståtervinning Ab:n (SPÅ) kanssa sopimuksen kuluttajien muovipakkausjätteen kierrätyksestä. Tavoitteena on pitkäaikainen yhteistyö, jolla edistetään muovijätteen tehokasta lajittelua ja korkeampaa kierrätysastetta. SPÅ on 90 %:n markkinaosuudellaan Ruotsin johtava muovipakkausten kierrättäjä, jonka Site Zero -kierrätyslaitos Motalassa on lajissaan maailman suurin. Vastaavasti SPT kierrättää tänä vuonna noin 90 % Suomen…

Suomen Uusiomuovi on nyt Sumi Oy

Nimenmuutos seuraa palveluvalikoiman laajentumista kaikkiin pakkausmateriaaleihin Aiemmin Suomen Uusiomuovin nimellä tunnettu tuottajayhteisö on nyt Sumi Oy. Uusi nimi on kirjattu kaupparekisteriin 7.8.2023. Sumi on perustettu vuonna 1992, mikä tekee siitä yhden Euroopan vanhimmista pakkaustuottajayhteisöistä.  Nimenmuutos tuli ajankohtaiseksi Sumin laajennettua lakisääteisen velvoitteen mukaisesti palveluvalikoimansa kattamaan kaikki pakkausmateriaalit. Muovipakkausten lisäksi yhtiö hoitaa tuottajavastuuvelvoitteen paperi- ja kartonki-, metalli-,…

Tuottajavastuuiltapäivä Tampereella 1.11.2023

Mitä filosofi Esa Saarinen pohtii pakkauksista? Mikä on Tullin rooli valvonnassa? Miten edistetään kuluttajien kierrätyskäyttäytymistä? Tuottajavastuuiltapäivä pidetään Tampereella 1.11.2023. Tule kuulemaan kiinnostavia puheenvuoroja tuottajavastuusta ja tutustumaan kiertotalouden asiantuntijoihin. Voit osallistua myös etänä. Keskustelua herättelee Esa Saarinen ja tilaisuuden moderoi Katja Ståhl. Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan!  Tapahtuma alkaa yhteisellä lounaalla, ja halutessasi voit jatkaa verkostoitumista cocktaileilla…

Vuosi­sadan pakkaus­tarina: lajittele ja kierrätä käytetyt pakkaukset

Pakkaus on ikuista – kunhan se kierrätetään. Oikein kierrätetty pakkaus voi jatkaa tarinaansa vaikka sata vuotta. Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n Vuosisadan pakkaustarina -kampanjasivuilla ohjeistetaan muovi-, metalli-, pahvi- ja lasipakkausten lajittelua ja kerrotaan, miten pakkausten tarina jatkuu keräysastiasta eteenpäin. Vuosisadan pakkaustarina (rinkiin.fi) RINKI on Suomen teollisuuden ja kaupan omistama palveluyhtiö pakkausalan tuottajayhteisöille ja tuottajavastuullisille yrityksille. Suomalaisille…

Renkaan matkan auton alta uusioraaka-aineeksi

Suomen Rengaskierrätys Oy:n animaatio kertoo, miten Suomessa käytetyt renkaat saavat uuden elämän kiertotalouden materiaaleina ja lähituotettuina teollisuuden uusioraaka-aineina. Suomen Rengaskierrätys kerää vuosittain kierrätykseen noin 65 000 tonnia renkaita, jotka kaikki kierrätetään. Renkaita otetaan vastaan noin 3 500 vastaanottopisteessä. Osa renkaista hyödynnetään lähialueen työmailla. Lopen kiertotalouslaitoksella renkaista valmistetaan uusioraaka-ainetta kumi- ja muoviteollisuudelle.  Video: Renkaan matka uusioraaka-aineeksi (Suomen Rengaskierrätys…

TYNK:n lausuma uudelleen­käyttö­toimijoiden verkostosta

On hienoa, että Suomeen on perustettu uudelleenkäyttötoimijoiden verkosto. Tuottajayhteisöjen neuvottelukunnan (TYNK) edustaja Arto Puumalainen osallistuu verkoston toimintaan vuoden 2023 alusta alkaen. TYNK on koonnut oheiseen lausumaan edustamiemme tuottajayhteisöjen näkemyksiä uudelleenkäytöstä. Käymme sekä yleisesti että alakohtaisesti läpi esimerkkejä uudelleenkäytön onnistumisista, mahdollisuuksista ja ongelmista. Tuottajayhteisöt esittävät myös ratkaisuehdotuksensa ongelmakohtiin. Tuottajayhteisöjen neuvottelukunnan lausuma  uudelleenkäyttötoimijoiden verkostolle (15.11.2022, pdf)

Ympäristö­ministeriön tiedotus yritysten yhdyskunta­jätteiden erilliskeräys­velvollisuuksista

Ympäristöministeriö on julkaissut videon yritysten yhdyskuntajätteiden erilliskeräysvelvollisuuksista, jotka tulivat voimaan 1.7.2022. Samaan aikaan astuivat voimaan myös rakennus- ja purkujätteen uudet erilliskeräysvelvollisuudet. Lisätietoa jätelainsäädännön uusista velvoitteista on koottu YM:n verkkosivulle. Video: Miten yrityksen on lajiteltava jätteensä? (Ympäristöministeriö 1.7.2022) Video: Hur ska företag sortera sitt avfall? (Miljöministeriet 1.7.2022)

TYNK otti kantaa jätelain muutos­esitykseen

(Tiedote 25.2.2022) Hallitus antoi eduskunnalle 23.12.2021 esityksen jätelain sekä merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta. Lakiesityksen taustalla on ns. EU:n muovidirektiivi, eli Direktiivi tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentämisestä, toiselta nimeltään SUP-direktiivi. Suurin osa lakiesityksessä ehdotetuista muutoksista on tehty tämän direktiivin toimeenpanemiseksi kansalliseen lainsäädäntöön. Jätelain esityksessä oli tuottajayhteisöä koskettavia muutoksia, joten TYNK jätti lakiesityksestä lausunnon. Esityksessä on paljon tuottajayhteisön kannalta…

Kierto­taloutta kiero­talouden tilalle: Tuottaja­vastuu­iltapäivä 2021

(Tiedote 3.11.2021) Tuottajavastuuiltapäivä kerää kiertotalouden ammattilaiset pohtimaan tuottajavastuun tulevaisuutta, vapaamatkustamisen ongelmaa sekä yhä parempia kiertotalouden ratkaisuja. Riku ”Madventures” Rantalan isännöimä, kestävämpää maailmaa tavoitteleva iltapäivän mittainen seminaari järjestetään Tampere-talossa torstaina 4.11. Viime vuonna perinteikäs tilaisuus jäi koronan vuoksi väliin, joten kahden vuoden tauon jälkeen keskustelusta on odotettavissa niin intensiivistä, että sitä suitsimaan moderaattoriksi tarvitaan Riku ”Madventures”…

TYNK kuultavana edus­kunnan ympäristö­valio­kunnassa

TYNK:n puheenjohtaja Liisa-Marie Stenbäck oli tänään kuultavana eduskunnan ympäristövaliokunnassa. Hän otti kantaa hallituksen esitykseen jätelaista kaikkien TYNK:n edustamien tuottajayhteisöjen puolesta seuraavasti: Hallituksen esitys jätelaista (40/2021 vp) Recser Oy yhtenä Suomessa toimivista jätelain tarkoittamista tuottajayhteisöistä kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi ja jättää asiantuntijalausunto hallituksen esityksestä jätelaiksi. Asiantuntijalausunto on koottu yhteistyössä 13 muun Suomessa toimivan tuottajayhteisön kanssa, jotka…