TYNK otti kantaa jätelain muutos­esitykseen

(Tiedote 25.2.2022)

Hallitus antoi eduskunnalle 23.12.2021 esityksen jätelain sekä merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta. Lakiesityksen taustalla on ns. EU:n muovidirektiivi, eli Direktiivi tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentämisestä, toiselta nimeltään SUP-direktiivi. Suurin osa lakiesityksessä ehdotetuista muutoksista on tehty tämän direktiivin toimeenpanemiseksi kansalliseen lainsäädäntöön.

Jätelain esityksessä oli tuottajayhteisöä koskettavia muutoksia, joten TYNK jätti lakiesityksestä lausunnon.

Esityksessä on paljon tuottajayhteisön kannalta hyviä asioita. Aiemmin pakkausten tuottajavastuuseen liitetty miljoonan euron liikevaihtoraja on lakiesityksessä poistumassa. Tämä on tärkeää toimijoiden tasapuolisen kohtelun, sekä kerättävien raportointitietojen luotettavuuden ja kattavuuden varmistamiseksi. Muutokselle pitäisi kuitenkin taata riittävä siirtymäaika, koska se tuo mukanaan merkittävän määrän hallinnollista työtä.

Jätelakiin esitetään tullin tuottajavastuun etäkauppaa koskevan valvontavelvollisuuden lisäämistä. Tulli valvoisi tuottajavastuun piiriin kuuluvien tuotteiden etäkauppaa yhteistyössä Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa. Tämä on kannatettava muutos, koska se parantaa mahdollisuuksia estää jätelain vastaisten tuotteiden päätymistä markkinoille.

Lakiesityksessä tarkennetaan vaatimuksia tuottajien ja tuottajayhteisöjen omavalvonnasta. Omavalvontavaatimusten ei tule lisätä kohtuuttomasti tuottajayhteisöjen hallinnollista taakkaa ja kustannuksia, sillä tuottajayhteisöjen toimintaa ja tietojen raportointia ohjaa jo vahvasti paitsi jätelainsäädäntö, myös päätös tuottajarekisteriin hyväksymisestä.

Omavalvontasuunnitelma ei luonnollisesti voi korvata viranomaisen valvontavelvoitteita. Lakiesityksessä ehdotetaan, että Pirkanmaan ELY-keskus voisi tarvittaessa määrätä omavalvonnan tueksi teetettävän riippumattoman tarkastuksen. TYNK:in näkemys on, että viranomaisella tulisi kuitenkin olla oikeus vaatia säännöllinen ja riippumaton tarkastus vain, jos siihen todetaan valvonnassa selvä tarve.

On hyvä, että etäkaupan tuottajavastuu hoidetaan muovidirektiivin tuotteiden osalta samoin kuin sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Suomeen sijoittunut toimija, joka myy tuottajavastuun piiriin kuuluvia tuotteita EU:n jäsenvaltioon, hoitaisi tuottajavastuuvelvoitteensa niissä nimeämällä valtuutetun edustajan vastaamaan velvoitteiden täyttymisestä.

Tuottajien kustannusvastuut sekä tuottajavastuun piirissä olevien toimijoiden määrä tulee lakimuutoksen myötä lisääntymään huomattavasti. Tämä vaatii merkittävää hallinnollista panostusta viestintään, valvontaan ja neuvontatyöhön. Nämä muutokset edellyttävät toteutuakseen paljon valmistelevia toimenpiteitä, kuten koulutusta ja tiedottamista, paitsi tuottajayhteisöiltä myös viranomaiselta.

Suunnitelmien mukaan esitetyt lakimuutokset tulisivat voimaan 1.1.2023. Tämä on käytännössä kohtuuttoman lyhyt valmistautumisaika tuottajayhteisöille, tuottajille ja viranomaisille. Jotta ehditään rakentamaan lakimuutosten edellyttämät raportointijärjestelmät, sekä kehittämään Tullin ja Pirkanmaan ELY-keskuksen valvontayhteistyö lakimuutoksen edellyttämälle tasolle, tarvittaisiin lain voimaantulosta 12 kuukauden siirtymäaika tuottajavastuuta koskevien velvoitteiden voimaan astumiselle.

Lakiesitykseen annettiin lausuntopalvelun kautta yhteensä 58 lausuntoa.

TYNK:in lausunto kokonaisuudessaan:

Lisätiedot

Arto Puumalainen
Puheenjohtaja, TYNK
+358 50 368 4147
arto.puumalainen@serty.fi

Samankaltaiset artikkelit