Kierto­taloutta kiero­talouden tilalle: Tuottaja­vastuu­iltapäivä 2021

(Tiedote 3.11.2021)

Tuottajavastuuiltapäivä kerää kiertotalouden ammattilaiset pohtimaan tuottajavastuun tulevaisuutta, vapaamatkustamisen ongelmaa sekä yhä parempia kiertotalouden ratkaisuja. Riku ”Madventures” Rantalan isännöimä, kestävämpää maailmaa tavoitteleva iltapäivän mittainen seminaari järjestetään Tampere-talossa torstaina 4.11.

Viime vuonna perinteikäs tilaisuus jäi koronan vuoksi väliin, joten kahden vuoden tauon jälkeen keskustelusta on odotettavissa niin intensiivistä, että sitä suitsimaan moderaattoriksi tarvitaan Riku ”Madventures” Rantala.

Hän on sentään löytänyt huoltoasemalta täysin virheellisesti kierrätetyn lääkärinlaukun ja maailman muutamaan kertaan kiertäessään nähnyt, miten eri maissa kierrätys toimii. Torstain Tuottajavastuuiltapäivässä valokeilassa ovat kuitenkin ennen kaikkea suomalaiset kiertotalouden ammattilaiset.

– Kahdessa vuodessa kiertotaloudessa on kehitytty paljon ja koko ajattelu on saanut paljon positiivista nostetta. Erityisesti tuottajien puolella on havahduttu vastuullisuuteen, mikä taas linkittyy vahvasti juuri omien tuotteiden kierrätettävyyteen ja uusiokäytön mahdollisuuksiin, Tuottajavastuuiltapäivän järjestävän TYNK:n pääsihteeri Arto Silvennoinen sanoo.

Kiertotalouden vapaamatkustajat ovat suuri ongelma

Tuottajavastuuiltapäivän teemana on tällä kertaa tuottajavastuun tulevaisuus ja rooli kiertotalouden vauhdittajana. Nyt suuri kysymys on kierrätysmateriaalin puhtaus.

– Prosessien kehittyessä kierrätysmateriaalista saadaan yhä puhtaampaa ja neitseellisiä materiaaleja voidaan korvata uusiomateriaalilla. Mitä enemmän lopputuote sisältää uusiomateriaalia, sitä parempaa sen on oltava, Silvennoinen sanoo.

Yksittäisenä asiana esiin nousee pakkausalan tuottajayhteisöjen uudelleenjärjestäytyminen.

Keskustelu pakkauksista on tärkeää myös verkkokaupan kasvun ja siitä seuraavan pakkausjätteen määrän kasvun vuoksi. Samalla verkkokaupan kautta kulkeutuu Suomeen paljon erilaisia tuottajavastuun alaisia materiaaleja.

– Pitkään ongelmana on ollut se, että kansainväliset verkkokauppiaat eivät ole osallistuneet kierrätysjärjestelmän rahoittamiseen, vaan Suomessa toimivat yritykset ovat maksaneet myös niiden kierrätysmaksut. Korjattavaa löytyy edelleen, mutta kesällä voimaan tulleen uuden jätelain myötä suunta on oikea, TYNK:n puheenjohtaja Liisa-Marie Stenbäck sanoo.

– Kesästä lähtien myös ulkomaiset etämyyjät ovat olleet tuottajavastuussa kaikilla aloilla, ja moni on halunnut nopeasti hoitaa asiat kuntoon tuottajayhteisöjen kautta. Isossa kuvassa vapaamatkustajaongelman ratkaisemiseen tarvitaan kuitenkin EU-tason valvontaratkaisuja ja -yhteistyötä, Stenbäck huomauttaa.

Tuottajayhteisöt muodostavat kiertotalouden selkärangan

Kiertotalous merkitsee tuotettujen materiaalien suljettua kiertoa. Sen sijaan että yksikään materiaali päätyisi kaatopaikalle tai poltettavaksi energiaksi, se pitäisi kyetä käsittelemään uusiomateriaaliksi, jota voidaan käyttää sellaisenaan tai josta voidaan jalostaa uusia lopputuotteita.

Suomessa toimii 17 tuottajayhteisöä, jotka vastaavat omien alojensa materiaalien keräyksestä ja kierrätyksestä. Yhdessä tuottajayhteisöt muodostavat Tuottajayhteisöjen Neuvottelukunta TYNK:n, joka kattojärjestönä edistää tuottajavastuun toteutumista ja tuottajayhteisöjen toimintaedellytyksiä.

– Tuottajayhteisöt ovat kiertotalouden selkäranka. Ne ovat organisoineet keräyksen, käsittelyn, koko kierrätysketjun, Silvennoinen sanoo.

TYNK

Tuottajayhteisöjen neuvottelukunta TYNK perustettiin vuonna 2012 Suomessa toimivien tuottajayhteisöjen neuvottelufoorumiksi ja edunvalvojaksi.

Siihen kuuluvat Suomen Rengaskierrätys Oy, Suomen Autokierrätys Oy, Akkukierrätys Pb Oy, Recser Oy, SER tuottajayhteisö ry, FLIP ry, European Recycling Platform (ERP), Suomen Keräyspaperi Tuottajayhteisö Oy, Suomen Keräystuote Oy (SKT), Suomen Palautuspakkaus Oy (PALPA), Mepak-Kierrätys Oy, Suomen Kuitukierrätys Oy (SUK) ja Suomen Uusiomuovi Oy.

TYNK järjestää alan kysymyksiä luotaavan Tuottajavastuuiltapäivän Tampere-talossa torstaina 4.11. klo 12.00–16.00.

Medialle

Tuottajavastuuiltapäivä järjestetään torstaina 4.11. Tampere-Talon Duetto-salissa klo 12.00–16.30.

Toivotamme median edustajat seuraamaan esityksiä sekä haastattelemaan osallistujia. Pyydämme median edustajia ilmoittautumaan tapahtumaan ennakkoon: arto.silvennoinen@tuottajayhteiso.fi tai liisa marie@recser.fi

Tilaisuuden ohjelma:

Tapahtumaa voi seurata myös videoyhteyden välityksellä (Vimeo-linkki) sekä sosiaalisen median kanavissa tunnuksella #TVIP21.

Yhteystiedot

Arto Silvennoinen
Pääsihteeri, TYNK
+358 40 067 4199
arto.silvennoinen@tuottajayhteiso.fi

Liisa-Marie Stenbäck
Puheenjohtaja, TYNK
+358 (0)10 249 1704
liisa-marie.stenback@recser.fi

Samankaltaiset artikkelit