Ympäristö­ministeriön tiedotus yritysten yhdyskunta­jätteiden erilliskeräys­velvollisuuksista

Ympäristöministeriö on julkaissut videon yritysten yhdyskuntajätteiden erilliskeräysvelvollisuuksista, jotka tulivat voimaan 1.7.2022. Samaan aikaan astuivat voimaan myös rakennus- ja purkujätteen uudet erilliskeräysvelvollisuudet.

Lisätietoa jätelainsäädännön uusista velvoitteista on koottu YM:n verkkosivulle.

Video: Miten yrityksen on lajiteltava jätteensä? (Ympäristöministeriö 1.7.2022)
Video: Hur ska företag sortera sitt avfall? (Miljöministeriet 1.7.2022)

Samankaltaiset artikkelit