Ajankohtaista

Tuottaja­yhteisöjen neuvottelu­kunnan kannanotto hallituksen esitykseen jätelaista (40/2021 vp)

Tuottajavastuun toteutumisen kannalta jätelakiesityksen olennaiset muutokset ovat tuottajavastuun ulottaminen kansainväliseen verkkokauppaan sekä pakkausten keräys- ja kierrätysvelvoitteiden kiristyminen. Tehokkaat keinot vähentää vapaamatkustusta puuttuvat laista yhä ja pakkausjätteen kierrätystavoitteiden lisäksi kunnan vastuulle säädetyn yhdyskuntajätteen sitovia kierrätystavoitteita tulisi asettaa myös kunnille. Tuottajayhteisöille tulee taata kohtuullinen siirtymäaika muuttaa nykyiset järjestelmät uusien vaatimusten mukaisiksi. Suomessa eri aloilla toimivista jätelain tarkoittamista…

Tuottaja­yhteisöjen neuvottelu­kunnalle uusi pääsihteeri

(Tiedote 2.1.2021) Tuottajayhteisöjen neuvottelukunta, TYNK on toiminut vuodesta 2015 alkaen sopimusperusteisesti suomalaisten tuottajayhteisöjen yhteistyöalustana. TYNK:n ja sen työvaliokunnan tärkeimpiä tehtäviä ovat yhteinen edunvalvonta, tuottajien toimintaan liittyvät lainsäädännölliset ja toiminnalliset kysymykset sekä alaan liittyvät yhteiset tiedotus- ja koulutusprojektit. TYNK:n nykyinen pääsihteeri Eija Jokela jättää tehtävänsä vuoden vaihteessa uudelle pääsihteerille Arto Silvennoiselle. Arto on pitkän linjan tuottajavastuuammattilainen…

TYNK-linjapaperi: Etäkaupan vaikutus tuottaja­vastuun toteutumiseen Suomessa

Linjapaperi: TYNK-linjapaperi: Etäkaupan vaikutus tuottajavastuun toteutumiseen Suomessa (pdf) Tuottajavastuu [1] on vakiinnuttanut asemansa EU:n jätepoliittisena ohjauskeinona matkalla kohti kiertotaloutta. Jotta tuottajat huolehtisivat tuotteidensa kierrättämisestä ja muusta jätehuollosta, on pakkaukset, sähkö- ja elektroniikkalaitteet, paristot ja akut sekä romuajoneuvot saatettu tuottajavastuun piiriin koko EU:n alueella. Suomessa tuottajavastuuta sovelletaan lisäksi ajoneuvojen renkaisiin ja paperiin. Tuottajavastuun toteutumista uhkaa voimakkaasti…

TYNK:n lausunto jätelaki­ehdotukseen

(Tiedote 10.6.2020) Tuottajayhteisöjen neuvottelukunta TYNK antoi lausuntonsa hallituksen esityksestä jätelain muuttamiseksi. Lausunnossa esitettiin myös hallituksen esityksen ulkopuolelta joitain täsmennysehdotuksia nykyiseen jätelakiin. Tuottajavastuun tasapuolisen ja oikeudenmukaisen toteutumisen kannalta on olennaista, että tuottajavastuu ulotetaan koskemaan myös etäkaupalla myytäviä tuotteita. Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuottajia lukuun ottamatta ulkomaiset etämyyjät ovat jääneet tuottajavastuuvelvoitteiden ulkopuolelle, vaikka etäkauppa on ollut koko vuosikymmenen…

Jätelaki­ehdotus lausunnoille

(Tiedote 28.4.2020) Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi jätelain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta. Lausuntoaika on 28.4.–2.6.2020. Tausta Esityksellä pantaisiin täytäntöön EU:ssa hyväksytyt uudet jätealan säädökset sekä tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentämisestä annettuun SUP-direktiiviin sisältyvät tuotekiellot ja merkintävaatimukset. Lisäksi esityksellä toteutetaan Sanna Marinin hallituksen ohjelman strategiseen kokonaisuuteen ”Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi” sisältyviä kirjauksia, joilla…

Kierrätyksen sankarit -tehtäväkirja on ilmestynyt!

Upouusi Kierrätyksen sankarit© -tehtäväkirja tarjoaa monipuolisen kattauksen hauskaa ja opettavaista lajitteluun, kierrättämiseen ja materiaalien jatkojalostukseen liittyvää puuhaa kolmas- ja neljäsluokkalaisille. Sympaattisten kierrätyshahmojen ympärille rakennetussa kokonaisuudessa on eri tasoisia sana-arvoituksia, laskutehtäviä, visoja, pelejä, labyrinttejä, ristikkoja sekä askartelua ja muuta luovaa tekemistä. Kannustavan ja positiivisesti kierrätykseen suhtautuvan tehtäväkirjan kehitystyöhön on osallistunut sekä opettajia että oppilaita. Tehtäväkirjan on…