Tuottaja­yhteisöjen neuvottelu­kunnan kannanotto hallituksen esitykseen jätelaista (40/2021 vp)

Tuottajavastuun toteutumisen kannalta jätelakiesityksen olennaiset muutokset ovat tuottajavastuun ulottaminen kansainväliseen verkkokauppaan sekä pakkausten keräys- ja kierrätysvelvoitteiden kiristyminen. Tehokkaat keinot vähentää vapaamatkustusta puuttuvat laista yhä ja pakkausjätteen kierrätystavoitteiden lisäksi kunnan vastuulle säädetyn yhdyskuntajätteen sitovia kierrätystavoitteita tulisi asettaa myös kunnille. Tuottajayhteisöille tulee taata kohtuullinen siirtymäaika muuttaa nykyiset järjestelmät uusien vaatimusten mukaisiksi.

Suomessa eri aloilla toimivista jätelain tarkoittamista tuottajayhteisöistä 14 tekee tiivistä edunvalvonta- ja viestintäyhteistyötä Tuottajayhteisöjen neuvottelukunnan (TYNK) muodossa. TYNK on ollut edustettuna YM:n jätealan strategisessa yhteistyöryhmässä sekä jätelakivalmistelutyöryhmässä ja lisäksi antanut lausunnon jätelain muutosta koskien. Tuottajavastuun ansiosta monien tuotteiden palauttaminen kierrätykseen on maksutonta, ja kattavat keräysverkostot on tuotu lähelle tuotteiden käyttäjiä. Tuottajavastuu edistää parhaimmillaan merkittävästi kiertotaloutta tehostamalla monien materiaalien erilliskeräystä ja kierrätystä. Tuottajavastuun toteutumisen kannalta olennaista on tuottajavastuun jakautuminen oikeudenmukaisesti tuottajavastuussa olevien yritysten välillä ja että kaikki hoitavat tuottajavastuuvelvoitteensa. Tuottajavastuulla on merkittävä rooli tiettyjen tuotteiden jätehuollon järjestämiseksi, sillä tuottajavastuussa olevat yritykset muodostavat yhden kolmesta jätehuollon vastuutahosta Suomessa kuntien ja jätteiden haltijoiden lisäksi. Tuottajille tulee myös jatkossakin taata oikeus järjestää jätehuolto.

Suomessa tuottajavastuujärjestelmät toimivat pääosin jo hyvin ja vakiintuneesti saavuttaen niille asetetut vaatimukset. Suurin haaste tuottajavastuun toteutumiselle on ollut vapaamatkustaminen, jonka ratkaisemisessa sääntelyllä on merkittävä rooli. Pidämme TYNK:ssä erittäin merkittävänä asiana, että parhaillaan eduskuntakäsittelyssä olevassa jätelain muutosesityksessä on saatettu kansainvälinen verkkokauppa selkeästi tuottajavastuun piiriin. Tuottajien aseman tasapuolistaminen on olennaista verkkokaupan kasvaessa. Tuottajavastuusta on lisäksi tehtävä pakollinen vaatimus, joka huomioidaan läpi koko tuotteen hankinta- ja jakeluketjun. Tämän varmistamiseksi tuotteen jakelijoille ja julkisia hankintoja tekeville tahoille on asetettava vaatimus tarkastaa tuottajan rekisteröityminen ennen tuotteen hankintaa. Tarkastaminen ei kuitenkaan ole mahdollista ilman nykyistä parempaa kansallista tuottajarekisteriä, jota koskeva TYNK:n avoin tietopalvelu -säännösehdotus oli valitettavasti jätetty huomioimatta jätelakiesityksessä.

Vapaamatkustamisen vähentämiseksi valvontaviranomaisille on riittävien valvontaresurssien lisäksi taattava luotettavat tiedot markkinoille saatetuista tuotteista ja markkinoille saattajista. Tällä hetkellä viranomainen ei saa tietoja EU:n sisäkaupasta, koska tulli ei luovuta sille tietoja vedoten tilastolakiin. Tullin roolin vahvistamista tuottajavastuun valvonnassa on tarkasteltava pikimmiten, kuten esitimme jätelain ollessa lausuntokierroksella. Kansainvälisen verkkokaupan valvontaan taas tarvitaan uusia EU-tason ratkaisuja, joiden etsimisessä Suomen tulisi olla aktiivinen.

Jätelakiesityksessä ehdotetaan tuottajille ja tuottajayhteisöille paljon uusia niiden toimintaan merkittävästi vaikuttavia vaatimuksia aina maksujen mukauttamisesta erilaisiin yhteistyö-, tiedonanto- ja raportointivelvoitteisiin. Uusiin vaatimuksiin vastaamiseen on tuottajayhteisöille taattava riittävän pitkä valmistautumisaika, ainakin vähintään uudelleenrekisteröitymiseen saakka. Lisäksi käynnissä oleva EU:n akkuasetusvalmistelu vaikuttaa paristojen ja akkujen tuottajavastuuseen, joka tulisi ottaa huomioon laadittaessa jätelain siirtymäsäädöksiä ja siten vähentää tuottajiin kohdistuvia moninkertaisia hallinnollisia vaatimuksia. Pakkaustuottajien vastuu ja kustannukset nousevat jätelakiesityksen myötä merkittävästi ja kasvun maksajia ovat viime kädessä kuluttajat.

Olemme käytettävissänne kaikissa tuottajavastuuseen liittyvissä asioissa!

Tuottajayhteisöjen neuvottelukunta TYNK

 • Puheenjohtaja Liisa-Marie Stenbäck, Recser Oy (liisa-marie.stenback@recser.fi), +358 10 249 1704
 • Pääsihteeri Arto Silvennoinen (arto.silvennoinen@tuottajayhteiso.fi), +358 400 674 199

Pakkaukset ja juomapakkaukset

 • Pasi Nurminen, Suomen Palautuspakkaus Oy (pasi.nurminen@palpa.fi)
 • Juha-Pekka Salmi ja Eija Jokela, Suomen Kuitukierrätys Oy (juha-pekka.salmi@kuitukierratys.fi; eija.jokela@kuitukierratys.fi)
 • Satu Estakari, Mepak-Kierrätys Oy (satu.estakari@mepak.fi)
 • Vesa Soini ja Peter Rasmussen, Suomen Uusiomuovi Oy (vesa.soini@uusiomuovi.fi; peter.rasmussen@uusiomuovi.fi)

Romuajoneuvot

 • Juha Kenraali, Suomen Autokierrätys Oy (juha.kenraali@autokierratys.fi)

Renkaat

 • Risto Tuominen, Suomen Rengaskierrätys Oy (risto.tuominen@rengaskierratys.com)

Paristot ja akut

 • Johanna Alakerttula, Akkukierrätys Pb Oy (johanna.alakerttula@akkukierratyspb.fi
 • Olli Alanen, ERP Finland ry (o.alanen@erp-recycling.org)
 • Liisa-Marie Stenbäck, Recser Oy (liisa-marie.stenback@recser.fi)

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet

 • Arto Puumalainen, SER-tuottajayhteisö ry (arto.puumalainen@serty.fi)
 • Olli Alanen, ERP Finland ry (o.alanen@erp-recycling.org)
 • Pertti Raunamaa, FLIP ry (pertti.raunamaa@flip.fi)
 • Sakari Hietala, SELT ry (sakari.hietala@elker.fi)

Keräyspaperi

 • Merja Helander, Suomen Keräystuote Oy (merja.helander@suomenkeraystuote.fi.)
 • Jari Tallbacka, Suomen Keräyspaperi Tuottajayhteisö Oy (jari.tallbacka@encorepalvelut.fi)

Samankaltaiset artikkelit