Pakkausmuovijätettä puristettuna paaleihin

Uusi muovipakkausjätteen lajittelulaitos Riihimäelle

Pakkaustuottajayhteisö Sumi Oy ja Fortum Recycling & Waste ovat sopineet laajamittaisesta yhteistyöstä muovipakkausten kierrätyksen vauhdittamiseksi. Sumi aikoo rakentaa muovipakkausten lajittelulaitoksen Riihimäelle, ja Fortum keskittyy kierrätysmuovituotteiden valikoiman laajentamiseen.

Kotimaisen muovipakkauslajittelun kapasiteetti kaksinkertaistuu

Sumi laajentaa toimintakenttäänsä investoimalla uuteen muovipakkausjätteen lajittelulaitokseen ja perustamalla tytäryhtiön, Sumi Sorting Oy:n, laitoksen hallintaan. Toimivaksi todistetun teknologian ja Sumin kierrätysastetta nostavien innovaatioiden ansiosta uusi laitos vähintään tuplaa kotimaisen muovipakkauslajittelun kapasiteetin. Jatkossa Suomessa voidaan lajitella muovipakkauksia jopa 50 000 tonnia vuodessa. Investointi nostaa samalla lajittelu- ja kierrätysastetta kohti EU:n asettamia tavoitteita. Hankkeen kokonaisbudjetiksi on arvioitu noin 44 miljoonaa euroa.

Yhteistyöhön kuuluu, että Sumi ostaa Fortum Recycling & Wastelta lajittelulaitoksen toteutusvalmiit suunnitelmat sekä hyödyntää olemassa olevaa Fortum Recycling & Wasten rakennus- ja ympäristölupaa. Uusi laitos nousee Fortumin Riihimäen toimipaikan alueelle. Sumi ja Fortum toimivat kumppaneina jatkossa samalla alueella, jossa sekä lajitellaan erilliskerätyt muovipakkaukset että valmistetaan niistä kierrätysraaka-ainetta teollisuuden käyttöön. Näin kuljetusten tarve ja siitä aiheutuva ympäristökuormitus vähenevät huomattavasti.

Kotimaisuus ja omavaraisuus etusijalla 

Suomesta viedään muovipakkauksia lajiteltavaksi ulkomaille, mutta tuottajayhteisö Sumi on strategiassaan päättänyt suosia pakkausten kotimaista käsittelyä. Myös Suomen hallitusohjelmaan on kirjattu tavoite nostaa kiertotalouden omavaraisuusastetta. Sumin uusi aluevaltaus heijastelee näitä tavoitteita.

”Meille kotimainen käsittely ja omavaraisuus ovat prioriteetti. Myös yhä useammat pakkaustuottajat peräänkuuluttavat muovipakkausten kierrättämistä kotimaassa ja jätekuljetusten aiheuttaman ympäristökuorman minimointia. Näin luomme kiertotaloustyöpaikkoja ja varmistamme, että uusioraaka-aine pysyy suomalaisen teollisuuden käytössä”, Sumin toimitusjohtaja Mika Surakka sanoo.

”Pakkaustuottajien kannalta oma lajittelulaitos on tervetullut uutinen. Voittoa tuottamattomana yhteisönä voimme kohdentaa laitoksen tuottoja suoraan jäsenyritystemme kierrätysmaksujen alentamiseen”, hän jatkaa.

Tilaus kotimaiselle käsittelylaitokselle on selkeä. Euroopan unionin pakkaus- ja pakkausjäteasetus (PPWR) on uudistumassa. EU:n tavoitteena on varmistaa, että vuoteen 2030 mennessä kaikki EU:n markkinoille tuotu pakkausmateriaali on kierrätettävissä taloudellisesti kannattavasti. Lisäksi asetus määrittää sekoitevelvoitteen pakkauksille, eli että pakkauksissa on oltava tietty osuus kierrätysraaka-ainetta.

Uusioraaka-ainetta muoviteollisuuteen

”Kotimainen muoviteollisuus tarvitsee uusioraaka-ainetta koko ajan enemmän, joten on hienoa, että lajittelukapasiteetti kasvaa. Samalla on tärkeää kasvattaa kotimaista keräysastetta ja saada kaikki kerätyt muovipakkaukset kiertoon. Uskomme, että tällä yhteistyömallilla voimme parhaiten tehostaa kotimaista muovinkierrätystä. Sumin lajittelulaitos lajittelee muovit, jotka me pesemme ja granuloimme uusioraaka-aineeksi. Näin pääsemme keskittymään Fortum Circo -uusiomuovin valmistukseen ja suuntaamaan toimintaa tuoteperheen laajentamiseksi. Markkinoilla on kysyntää laadukkaille ja räätälöidyille uusiomuovimateriaaleille”, Fortumin muoviliiketoiminnan johtaja Toni Ahtiainen kertoo.

Uusi lajittelulaitos korvaa valmistuessaan Fortumin vanhan lajittelulaitoksen. Yhtiöt ovat sopineet, että uusi laitos voi hyödyntää nykyistä osaavaa henkilöstöä. Laitos työllistää myös uusia eri alojen asiantuntijoita. Fortum Recycling & Waste jatkaa oman kierrätysmuovin pesuun ja granulointiin liittyvän laajennuksen suunnittelua.

”Täysin kotimaisen käsittelyn myötä toivottavasti vahvistuu myös kuluttajien motivaatio lajitella muovipakkaukset. Arvokas raaka-aine ei päädy poltettavaksi sekajätteen mukana, vaan saa uuden elämän muovituotteina”, Surakka summaa.

”Muovipakkausten kierrätysasteen nosto EU:n edellyttämälle 50 %:n tasolle on mahdollista ja meille kaikille yhteinen haaste”.

Lisätietoa

  • Sumi Oy: Mika Surakka, toimitusjohtaja, puh. 040 019 7848, mika.surakka@sumi.fi
  • Fortum Recycling & Waste: Toni Ahtiainen, muoviliiketoiminnan johtaja, puh. 040 577 7533, toni.ahtiainen@fortum.com

Sumi Oy on kotimainen, voittoa tavoittelematon pakkaustuottajayhteisö, jolla on kaksi tytäryhtiötä, Sumi Åland Oy ja Suomen Maatalousmuovien Kierrätys Oy. Sumi vastaa lakisääteisesti asiakkaidensa eli pakkausjätettä tuottavien yritysten lasi-, metalli-, muovi-, paperi-, kartonki- ja puupakkausten keräyksestä ja kierrätyksestä Suomessa. Näin Sumi edistää Suomen keräys- ja kierrätysasteen kasvua ja pakkausmateriaalien järkevää uusiokäyttöä. Kerää pakkaus kotimaiseen kiertoon – www.sumi.fi

Samankaltaiset artikkelit