Tuottajayhteisöt

Tuottajayhteisöjen neuvottelukuntaan ovat liittyneet jäseniksi seuraavat tuottajayhteisöt


Suomen Rengaskierrätys Oy on maamme ensimmäinen jätelain määräämää tuottajavastuutaan toteuttamaan ryhtynyt yritys, jonka kautta kerätään kierrätykseen vuosittain yli 50 000 tonnia käytöstä poistettuja renkaita.
Suomen Autokierrätys Oy on tuottajayhteisö, joka hoitaa EU-lainsäädännön vaatiman henkilö-, paketti ja matkailuautojen kierrätyksen organisoinnin ja siitä tiedottamisen jäsenyritystensä puolesta. Suomen Autokierrätyksen jäsenyrityksinä ovat henkilö-, paketti ja matkailuautojen maahantuojat.
Akkukierrätys Pb Oy on lyijypohjaisten akkujen kierrätykseen erikoistunut yhtiö. Akkukierrätys Pb Oy tarjoaa koko maan kattavan lyijyakuille tarkoitetun keräyspisteverkostonsa kaikkien kuluttajien käyttöön.
Recser Oy on tuottajayhteisö kannettavia paristoja ja akkuja Suomen markkinoille saattaville yrityksille. Suomen lainsäädännön mukaan tuottaja on vastuussa markkinoille saattamiensa paristojen ja akkujen keräyksestä ja kierrätyksestä.
SER-tuottajayhteisö ry on sähkö- ja elektroniikka-alan maahantuojien ja valmistajien yhdistys. Näiden laitteiden tuottajien täytyy lakiin perustuen hoitaa oma tuottajavastuunsa.
FLIP ry on sähkö- ja elektroniikkaromun keräystä, kierrätystä ja uudelleenkäyttöä varten perustettu tuottajayhteisö, joka vastaa WEEE-direktiiviin kuuluvien lamppujen tuottajavastuusta.
European Recycling Platform (ERP) varmistaa jäsenyhtiöittensä sähkö- ja elektroniikkalaitteiden sekä akkujen ja paristojen tuottajavastuuvelvoitteiden täyttämisestä lakien ja säädösten mukaisesti, läpinäkyvästi ja kustannustehokkaasti sekä tarjoaa näille pakkaustuottajavastuupalveluita.
SELT ry huolehtii esimerkiksi kodinkoneiden, lelujen ja valaisinten tuottajien puolesta tuottajavastuun hoitamisesta.
Suomen Keräyspaperi Tuottajayhteisö Oy huolehtii kotikeräyspaperin tuottajavastuusta. Tuottajavastuulla tarkoitetaan tuottajan velvollisuutta huolehtia markkinoille luovuttamiensa tuotteiden ja niistä syntyvän jätteen uudelleenkäytön, hyödyntämisen ja muun jätehuollon järjestämisestä sekä tästä aiheutuvista kustannuksista.

Suomen Keräystuote Oy (SKT) on virallinen valtakunnallinen keräyspaperin tuottajayhteisö, joka järjestää maksutta keräyspaperin keräämisen koko maassa ja ohjaa sen edelleen teollisuuden raaka-aineeksi.

Suomen Palautuspakkaus Oy eli PALPA on juomapakkausten palautusjärjestelmien ylläpitäjä. Ylläpitäjän tehtävänä on järjestää järjestelmiinsä kuuluvien pakkausten talteenotto, sekä kierrätys tai uudelleenkäyttö. Lisäksi PALPA huolehtii palautusjärjestelmiinsä kuuluvien panttien hallinnoinnista, järjestelmiensä kehittämisestä sekä toimintaansa liittyvästä tiedottamisesta.

Suomen Pakkaustuottajat Oy (SPT) on voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yhteisö, joka vastaa kartonki- ja paperipakkausten,
lasipakkausten, metallipakkausten, muovipakkausten ja puupakkausten kierrätyksestä Suomessa.

Suomen Uusiomuovi Oy (SUM) on jatkossa kaikki pakkausmateriaalit kattava tuottajayhteisö. Se jatkaa tulevaisuudessa itsenäisenä tuottajavastuuyhtiönä, joka laajenee kattamaan muovipakkausten lisäksi kaikki pakkausmateriaalit: lasin, kartongin, metallin ja puun.