Tuottajarekisteri

Tarkista tuottajavastuunsa hoitaneet yritykset

Tuottajarekisterin hakusivulta voi tarkistaa, onko yritys hoitanut tuottajavastuuvelvoitteensa asianmukaisesti. Hakuehtoina voi käyttää joko tuottajan nimeä, y-tunnusta, tuottajayhteisöä, valtuutettua edustajaa, tuoteryhmää tai tuottajavastuualaa. Tuottajavastuu tarkoittaa yritysten velvollisuutta järjestää tuottajavastuun piiriin kuuluvien tuotteidensa jätehuolto, kun tuotteet poistetaan käytöstä.

Jätehuoltokompassin tuottajarekisterin tietopalvelun on toteuttanut Suomen ympäristökeskus ja rahoittanut ympäristöministeriö.

[KELTAINEN TÄPPÄ Jätehuoltokompassi – tuottajarekisterin tietopalvelu >https://jatehuoltokompassi.fi/haetietoja/turre/]