Yhteystiedot

Tuottajayhteisöjen neuvottelukunta, TYNK 2023
info@tuottajayhteiso.fi

Puheenjohtaja: Arto Puumalainen, SER-tuottajayhteisö ry SERTY, arto.puumalainen@serty.fi
Pääsihteeri: Maija Holma, info@tuottajayhteiso.fi

Jäsenet

Juha Kenraali, Suomen Autokierrätys Oy
Risto Tuominen, Suomen Rengaskierrätys Oy
Pasi Nurminen, Suomen Palautuspakkaus Oy
Mika Surakka, Suomen Uusiomuovi Oy
Pekka Tommola, Suomen Pakkaustuottajat Oy
Johanna Alakerttula, Akkukierrätys Pb Oy
Arto Puumalainen, SER-tuottajayhteisö ry
Olli Alanen, ERP Finland ry
Asko Rötsä, FLIP ry
Elina Tanskanen, SELT ry
Merja Helander, Suomen Keräystuote Oy
Jari Tallbacka, Suomen Keräyspaperi Tuottajayhteisö Oy
Liisa-Marie Stenbäck, Recser Oy


Työvaliokunta 2023

Puheenjohtaja: Arto Puumalainen, arto.puumalainen@serty.fi
Sihteeri: Maija Holma, info@tuottajayhteiso.fi
Ajoneuvot: Juha Kenraali, juha.kenraali@suomenautokierratys.fi
Renkaat: Risto Tuominen, risto.tuominen@rengaskierratys.com
Pakkaukset: Juha-Pekka Salmi, juha-pekka.salmi@suomenpakkaustuottajat.fi
Akut ja paristot: Johanna Alakerttula, johanna.alakerttula@akkukierratyspb.fi
SER: Olli Alanen, olli.alanen@erp-recycling.org
Paperi: Merja Helander, merja.helander@arbor.fi


Viestintäryhmä 2023

Puheenjohtaja: Arto Puumalainen, SER-tuottajayhteisö ry SERTY
Sihteeri: Maija Holma
Johanna Alakerttula, Akkukierrätys Pb Oy
Elina Tanskanen, SELT ry
Katja Laitinen, Suomen Uusiomuovi Oy
Eija Jokela, Suomen Pakkaustuottajat Oy


Lainseurantaryhmä 2023

Puheenjohtaja: Liisa-Marie Stenbäck
Sihteeri: Jenni Sademies
Risto Tuominen, Suomen Rengaskierrätys Oy
Johanna Alakerttula, Akkukierrätys Pb Oy
Juha-Pekka Salmi, Suomen Pakkaustuottajat Oy
Eija Jokela, Suomen Pakkaustuottajat Oy